Avís Legal

 

D’acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que Quartz Consulting és el responsable del fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, on estan recollides i tractades les dades de caràcter personal necessàries per al compliment de la relació comercial existent. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. dirigint-se a QUARTZ CONSULTING, per correu a C/Tirso de Molina 36 08940 o per mail a info@quartzconsult.com. En aquells casos en què per a la realització del servei contractat, Quartz Consulting figuri com a encarregat del tractament dels fitxers sota la responsabilitat del client, QUARTZ CONSULTING assumeix les obligacions establertes a la LOPD a l’efecte i manifesta que únicament tractarà les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents dels que figurin en el contracte celebrat a l’efecte. Aquesta web es de caràcter informatiu.

Desplaçat dalt de tot